Hưởng ứng chương trình TÔI YÊU VIỆT NAM, nhằm cung cấp cvho trẻ các kiến thức hiểu biết về ATGT cho trẻ, giúp trẻ có những kĩ năng khi tham gia giao thông được an toàn